انگشت نگاری

خدمات انگشت نگاری

موسسه خدماتي جي دي آر براي اکثر موارد لازم مانند درخواست اخذ گواهينامه خدمات حرفه اي از قبيل(مشاور املاک – وکالت حقوقي – مشاور سهام و اوراق بهادار) خدمات انگشت نگاري را ارائه ميدهد.


طبق تصيمم اداره مهاجرت آمريکا انگشت نگاري جهت امور ويزا و مهاجرت بايد توسط خود اداره مهاجرت آمريکا انجام پذيرد. براي خدمات انگشت نگاري که توسط متخصصين انجام مي گيرد نياز به تعيين وقت قبلي است
لطفا" به شماره 5555 - 752 (949) تماس حاصل کنيد.    yelp gdr facebook